Son yıllarda, insan hakları ile çevre konularının birbiriyle bağlantısı giderek daha fazla kabul görmektedir. Bu anlayış çerçevesinde yaşam, sağlık, gıda, su, sanitasyon ve yeterli barınma konularındaki temel haklar açısından değerlendirildiğinde, iklim değişikliği yalnızca çevre ile ilgili değil aynı zamanda insan hakları ile ilgili bir konudur. İklim değişikliğinin sonuçlarının çoğu ekonomik, sosyal ve insanidir ve iklim değişikliği toplumun farklı kesimleri üzerinde orantısız etkiler yaratmaktadır. Kırılgan toplumlar iklim değişikliğinde en az paya sahip olanlardır ancak iklim değişikliğinden en çok etkilenen gruplardır ve seslerini duyurmakta ve politika oluşturma ve karar alma süreçlerine katılımda büyük güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle, iklim krizi ele alınırken kapsayıcı, katılımcı, şeffaf ve bütünleşik çözümlere gereksinim duyulmaktadır. Bu kapsamda, uluslararası gündemde iyi çevresel yönetişim ve iklim adaleti kavramları öne çıkmaktadır. İklim adaleti, yalnızca çevrenin korunması konusunun savunulması değil; insan haklarının ve sosyal ve ekonomik politikaların, multi-sektörel ve yaratıcı yaklaşımlarla bir araya getirilmesi yoluyla eşitsizliklere ve çevre sorunlarına yanıt verilmesidir. Bu anlayışa dayalı olarak, AB İklim Diplomasisi Haftası kapsamında, UNDP tarafından iklim adaleti konusunda bir webinar düzenlenecektir. Söz konusu webinar, kırılgan toplumların karşılaştığı eşitsizliklere ve adaletsizliklere verilen yanıt için gereksinim duyulan multi-sektörel yaklaşımın iklim adaleti perspektifi aracılığıyla yakalanması amacıyla tasarlanmıştır. Web semineri, faaliyetlerin ve uygulamaların sürdürebilirliğinin “kimseyi geride bırakma” prensibi doğrultusunda sağlanması amacıyla, bu kavramın bütüncül ve kapsayıcı bir biçimde analiz edilmesini amaçlamaktadır. Web seminerinde ele alınacak konular şunlardır:

  • İklim sorunu mevzuatı, davalar ve çevre yasası
  • Döngüsel ekonomi kapsamında stratejilerin geliştirilmesi
  • Enerji (fosil yakıtların etkisi) düzenlemeleri
  • Sosyal koruma (sivil toplumun, yerel yönetimlerin ve özel sektörün rolü)
  • İklim adaleti için politika geliştirme konusunda toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemi
  • İklim mültecileri
  • Küresel eğilimler ve uluslararası örnekler

Webinar ID No ve Linki:
882 9808 4189
https://undp.zoom.us/j/88298084189
1 Aralık 2020
Saat: 13.30

Webinarın süresi bir buçuk saattir. Webinara UNDP tarafından başkanlık edilecektir. Panel, ikisi uluslararası ve dördü ulusal olmak üzere, altı panelistten oluşacaktır. Panelistler hakkında bilgi ve seminer gündemi aşağıda yer almaktadır.

(Dokümanın altında yer alan butonlar aracılığıyla diğer sayfalara geçebilirsiniz.)

Konsept Notu & Gündemi

Çevre Çalışmaları Akademisi

Tüm Yazılarına Bak
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları göster