Rasul Almammadov

7 İÇERİKLER
0 comments

İklim Oyalama Söylemleri

Belirli bireysel ve yapısal faktörler çevre politikalarının ertelenmesine veya engellenmesine neden olmaktadır. İklim değişikliği üzerine kamusal alanda tartışmalar arttıkça çeşitli argümanlar...

Ortak ‘Olmayan’ Malların Trajedisi

Garret Hardin’in 1968 tarihli 'Ortak Malların Trajedisi' isimli makalesi herkesçe bilinmekte ve literatürde çokça tartışılmaktadır. Meşhur örneğinde söylediği üzere, ortak kullanım...

Değişen Taban Seviyesi Sendromu ve Küresel Isınma

Dünya gittikçe küresel ısınmanın etkilerinden daha fazla mustarip olmaktadır. Son birkaç yıldır her yaz döneminde ise tüm dünyada ve özellikle de...

Çevre Çalışmaları Üzerine Birleşmiş Milletler Çevrim İçi Eğitim Listesi

Birleşmiş Milletler (BM), çevre bilincinin geliştirilmesi için çeşitli platformlarda ücretsiz eğitimler sunmaktadır. İklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma, uluslararası çevre hukuku vs. alanlarda...

İklim Değişikliği Azaltımını Sınırlayan Psikolojik Engeller (Dragons of Inaction)

Bireyler doğrudan ve dolaylı olarak küresel ısınmaya katkıda bulunmaktadırlar.1 Doğrudan eylemlerimiz günlük tüketimlerimizi içermektedir. Örneğin, bir araştırma ABD'de hanehalkının enerji...

Hans Rosling: Nüfus, Küresel Eşitsizlik ve İklim Değişikliği

Sürdürülebilir kalkınma için popülasyon çalışmaları önem arz etmektedir. Üç yıl önce aramızdan ayrılan Hans Rosling nüfus, küresel...

Çevre Çalışmaları Üzerine Çevrim içi Eğitim Listesi

Dünyanın çeşitli üniversiteleri tarafından verilen çevrim içi eğitimin ne kadar öğretici olabileceğinin daha farkına varamadık. Üstelik sunulan eğitimin...