Biz Kimiz ?

Çevre Çalışmaları Akademisi, 2018 yılında “Sen sana düşeni yap! Pro Bono Omnibus!” sloganıyla yola çıkan ve çevre çalışmalarını gençlerle akademi çatısı altında buluşturan çevreci bir girişimdir.

Çevre Çalışmaları Akademisi olarak temel amacımız, çevreyi sadece bir çalışma alanı olarak değil, aynı zamanda insanlığın bir sorumluluğu olarak gören bilinci oluşturmak ve bununla birlikte akademi olmanın bir gerekliliği olarak lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası öğrencilerin / akademisyenlerin çevre konusundaki kapasitelerini geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda Çevre Çalışmaları Akademisi bünyesindeki bütün etkinliklerimizi cevrecalismalariakademik.com üzerinden paylaşıyoruz. 

HEDEF KİTLEMİZ

Çevre Çalışmaları Akademisi olarak hedef kitlemiz, özelde lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası öğrenciler / akademisyenler; genelde ise çevre ile ilgili çalışan, çalışmak isteyen ve çevreyi bir sorumluluk olarak gören herkestir.

Çevre Çalışmaları Akademisi’nin kurucu&yürütücüsü olan Zerrin Savaşan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2001 mezunudur.  Avukatlık stajını Ankara Barosunda 2001-2002 döneminde tamamlayıp, 2002 yılında Avukatlık Ruhsatnamesini almaya hak kazanmıştır. 2004 yılında ise ODTÜ Avrupa Çalışmaları Bölümü Tezli Y.L. Programına aynı zamanda bölüm araştırma görevlisi olarak başlamış, Programı, tez danışmanı ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Necati Polat denetiminde yazdığı “The EU Constitutional Treaty and Human Rights” başlıklı yüksek lisans tezi ile 2006 bahar döneminde başarı ile sonuçlandırmıştır. Daha sonra, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktora Programına devam etmiş ve Doktora Yeterlilik sınavını 28 Kasım 2008 tarihinde geçmiştir. Doktora adayı olarak Uluslararası Çevre Hukuku ve Uluslararası Çevre Politikaları alanında, tez danışmanı ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Şule Güneş denetiminde, “Compliance Mechanisms(CMs) under Multilateral Environmental Agreements (MEAs): A Comparative Analysis of CMs under Kyoto and Montreal Protocols” başlıklı  doktora tezini tamamlayarak, 10 Mayıs 2013 tarihinde doktora derecesini almıştır.

Böylece, lisans ve yüksek lisans eğitimini, Türk hukuku (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olması sebebiyle), AB hukuku (yüksek lisansını ODTÜ Avrupa Çalışmaları alanında yapmış olması nedeniyle) ve uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler (doktorasını ODTÜ uluslararası ilişkiler bölümünde yapmış olması nedeniyle) alanlarının birleşimi üzerine kurmuş, uzmanlık ve çalışma alanı olarak da çevre hukukuna odaklanmıştır.

Bu bağlamda, doktora ve doktora sonrası araştırma için çevre hukuku üzerine çalışma yapan üniversitelere gitmiş, bu üniversitelerin konu ile ilgili çalışmalarına katılarak çalışmalarını yürütmüştür.

Bu üniversiteler, yapılan çalışmanın süreleri ve çalışmaların boyutları şunlardır:

  • Vrije Universitesi (Amsterdam, Hollanda) Çevresel Çalışmalar Enstitüsü’nde (Instite for Environmental Studies) 1 Şubat 2010-31 Temmuz 2010 tarihleri arasında(6 ay), Prof.Dr. Frank Biermann ile doktora tez çalışması için,
  • Heidelberg Üniversitesi (Heidelberg, Almanya) Karşılaştırmalı Kamu Hukuku Enstitüsü’nde (Max Planck Institute for Comparative Public Law) Ekim 2010-Mart 2011 tarihleri arasında (6 ay), Prof.Dr. Rudiger Wolfrum ile doktora tez çalışması için,
  • Maastricht Üniversitesi (Maastricht, Hollanda) Hukuk Fakültesi, Ulusötesi Hukuk Enstitüsü’nde (the Institute for Transnational Legal Research (METRO)), Kasım 2015-Temmuz 2016 tarihleri arasında(8 ay), Prof.Dr. Michael G. Fauer ile “Enhancing Compliance Through Cooperation Opportunities Between Informal Environmental Compliance Networks And Multilateral Environmental Agreements” başlıklı doktora sonrası araştırma için,

Yukarıda belirtilen akademik kurumlara ek olarak, doktora tez çalışmasının yürütülmesi, geliştirilmesi ve başarıyla sonuçlandırılmasında doğrudan katkı sağlayan, American University Washington College of Law bünyesinde gerçekleştirilen  ‘2012 Summer Session on Environmental Law’ isimli, çevre hukuku ile doğrudan ilişkili derslerin yer aldığı (International Institutions &Environmental Protection, Environmental Compliance and Enforcement gibi dersler) yaz okuluna katılmıştır.

Ayrıca, yaptığı çalışmaları sunmak üzere başvurduğu, aşağıda detayları verilen, uluslararası konferanslara katılmış ve tebliğlerini sunup, konu ile ilgili çalışan diğer akademisyenlerle görüş alış verişi yaparak onlardan geri bildirim alma imkanına sahip olmuştur.

Zerrin Savaşan halen Selçuk Üniversitesi Uluslararası ilişkiler Bölümü, Devletler Hukuku ABD’da Dr. Öğretim Üyesi olarak temelde uluslararası hukuk, uluslararası çevre hukuku Türk hukuku (Anayasa hukuku, idare hukuku, çevre hukuku) dersleri vermektedir. Özellikle son dönemde uluslararası çevre hukuku yanında Türk çevre hukukuna yönelik çalışmarına da ağırlık vermeye başlamıştır. Bu minvalde, yayın aşamasında olan “Environmental Politics in Turkey: Addressing the Concerns and Challenges,” başlıklı kitabın editörlerinden biri olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Bugüne kadar çevre hukuku alanında yaptığı çalışmalar, özellikle de son dönem Türk çevre hukuku üzerine yaptığı çalışmalar sonucunda, Türkiye’de çevre hukuku ve Türk çevre hukuku üzerine yapılan akademik çalışmaların ve bu konularda verilen hukuk eğitiminin hem teoride hem de pratikte yetersiz kaldığını fark etmiştir.

Westerlund’ın belirttiği gibi “hukuk sürdürülebilir değilse, sürdürülebilir olmayan davranışları muhafaza eder (“unless law is made sustaianble, it protects unsustainable conducts”).[1] Sürdürülebilir çevre hukuku ve politikalarının oluşumu için ise bu konuda çalışan, konusunda uzman donanımlı kişileri elzem kılmaktadır.

Bu yüzden, bu girişim ile çevre hukuku ve çevre çalışmaları eğitimi kapsamında konuyla ilgili mevcut/muhtemel sorunların belirlenmesi ve bunlara ilişkin çözüm yollarının araştırılmasını, bu vesileyle de çevre hukuku özelinde Türkiye’deki hukuk eğitimine yeni perspektifler kazandırılmasını amaçlamıştır.

Türkiye’de hukuk fakültelerinde çevre hukuku kürsülerinin kaldırılmış olması, çevre hukuku dersinin seçmeli ders olarak yer alıyor olması, doçentlik başvurularında hukuk temel alanı altında çevre hukuku alanının bilim alanı olarak yer almıyor olması göz önünde bulundurularak; çevre hukuku üzerine çalışan akademisyen ve hukukçuların sayılarının arttırılması da bu girişimin alt amaçlarından biri olarak düşünülmüştür.

[1] Westerlund, Steffan. Theory for sustainable development; towards or against? Sustainable development in international and national law. Groningen: Europa Law Publishing, 2008, s. 49-66.

Blog Yazıları

Pro Bono Omnibus!