Blog

İklim Oyalama Söylemleri

Belirli bireysel ve yapısal faktörler çevre politikalarının ertelenmesine veya engellenmesine neden olmaktadır. İklim değişikliği üzerine kamusal alanda tartışmalar arttıkça çeşitli argümanlar gerekli eylemlerin yapılmasını güçleştirmektedir. Bu karşı-hareketin temel dayanağı, 'iklim değişikliğine karşı şüphecilik ve bilim insanlarına ve bilimsel uzlaşıya yönelik ad hominem saldırıları ile desteklenen, iklim değişikliği gerçekliğinin veya insan nedenselliğinin açıkça reddedilmesidir' (Lamb vd. 2020:1). Bu konular üzerine çalışmalar yapılsa da yazarlara göre, dördüncü bir başlık çok az dikkat...

Ortak ‘Olmayan’ Malların Trajedisi

Garret Hardin’in 1968 tarihli 'Ortak Malların Trajedisi' isimli makalesi herkesçe bilinmekte ve literatürde çokça tartışılmaktadır. Meşhur örneğinde söylediği üzere, ortak kullanım alanı olan bir arazide bir çobanın koyunlarını otlatma serbestisi, rasyonel bir varlık olan diğer çobanların da benzer şekilde kazancını artırmak için kendi sürüsüne daha fazla koyun ilave ederek aşırı otlatmalarına neden olur. Dolayısıyla, bu durum ‘herkesi iflasa götürür’ (Hardin, 2003: 17). Günümüzde bu sorunun üstesinden gelmek için farklı...

Bize Katıl!

Gezegeni korumak, iklim kriziyle başa çıkmak sanıldığı kadar zor değil! Sen sana düşeni yap! Çünkü toplumun bilinçlenmesi, krizlerle mücadelede etkili olan en önemli itici güçtür. Bilinç inşasına ortak ol!