Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi | Tunus

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ – TUNUS

Çevre Çalışmaları Akademisi kurucu & yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Zerrin SAVAŞAN, Tübitak 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen “Çevre Hukuku ve Politikaları Eğitimi Alanında Akademisyenlerin Kapasitesinin Yenilikçi Uygulamalarla Güçlendirilmesi” isimli projemizin çıktılarını sunmaya devam ediyor. Tunus’ta düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nde projenin işleyiş süreci ve sonuçlarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuldu:

Bize Katıl!

Gezegeni korumak, iklim kriziyle başa çıkmak sanıldığı kadar zor değil! Sen sana düşeni yap! Çünkü toplumun bilinçlenmesi, krizlerle mücadelede gerçekleştirilecek en önemli itici güçtür. Bilinç inşasına ortak ol!