Bu proje ile çevre hukuku ve politikaları üzerine çalışan/çalışmayı hedefleyen ve bu alanda lisansüstü eğitim yapanların, akademisyenlerin (Yüksek Lisans-Doktora-Doktora sonrası düzeylerdeki öğrenciler araştırma görevlileri), hukuk eğitiminde yeni yaklaşımlar esas alınarak eğitilmeleri ve kapasitelerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yapılacak çalışmanın bir taraftan, Türkiye’de çevre hukuku ve politikaları üzerine çalışan akademisyenlerin kalitesinin ve sayılarının arttırılmasına olanak sağlayacak olmasıyla; diğer taraftan ise çevre hukuku ve politikaları eğitimi alanında yeni yaklaşımlara ve alternatif öğretim yöntem ve tekniklerine yer verecek olmasıyla; temel olarak, çevre hukuku ve politikaları eğitimine ve eğitimin pratikte etkili olarak uygulama alanı bulmasına katkı sağlaması beklenmektedir.

Projede amaçlanan sonuçlara ulaşmak için izlenecek etkinlik programı aşağıdaki gibi olacaktır:

Çevre Hukuku ve Politikaları Eğitimi: Genel Çerçeve

2 modül olarak gerçekleştirilecektir: 1. Uluslararası Çevre Hukuku ve Politikaları 2. Türk Çevre Hukuku ve Politikaları (saha gezileri bu kapsamda yapılacaktır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevreyle ilgili sivil toplum kuruluşu (STK), dernek, vakıf vb.).

Ayrıntılı bilgi verilmesinden ziyade, genel bir çerçeve çizilmesi amaçlanacaktır. Zira, projede amaç muhtevaya ilişkin bilgi aktarımından ziyade, çevre hukuku ve politikaları alanına olan ilginin arttırılması ve çevre hukuku eğitimi alanında yeni yaklaşımlar ve alternatif öğretim yöntem ve tekniklerinin kazandırılması ve bu alanda çalışan lisansüstü öğrenciler ve akademisyenlerin konuya ilgilerinin yükseltilerek ve çalışmaları teşvik edilerek sayılarının ve kalitelerinin arttırılmasıdır.

Hukuk Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar: Genel Çerçeve

 • Takrir Usulü
 • Vaka Çalışması
 • Aktif Eğitim veya Probleme Dayalı Öğrenim
 • Hukuk Klinikleri: Çevre Hukuku Kliniği’ne İhtiyaç var mı?

Yeni Yaklaşımlar ve Alternatif Öğretim Yöntem ve Teknikleri: İşbirliği-Katılım

İşbirliğine dayalı öğrenme (Grup çalışmaları-tartışmaları), ilgili filmlerin izletilmesi, yapılandırılmış sınıf tartışmaları, yapıcı geribildirim, yaratıcı drama teknikleri, hikaye anlatım tekniği, kurgusal duruşma (moot court) vb.

Simülasyon Çalışması

Gruplara ayrılan katılımcıların tüm eğitim programı boyunca öğrendiklerini uygulama aşamasıdır. Bu şekilde katılımcıların öğrendiklerini deneyimlemeleri, değerlendirmeleri ve sonraki adımlarda ne yapılacağına karar verebilme düzeyine erişebilmeleri amaçlanmıştır.

Değerlendirme Aşaması

3 boyutlu olması planlanmaktadır: 1. Katılımcıların birbirlerini değerlendirmesi 2. Eğitmenlerin grupları değerlendirmesi 3. Anket çalışması (genel olarak tüm eğitim programı katılımcılar tarafından değerlendirilecektir).

PROJE EĞİTMENLERİ

 1. Zerrin SAVAŞAN
 2. Vakur SÜMER
 3. Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
 4. Murat TUMAY
 5. Güliz KARAASLAN SEMİZ
 6. Zübeyde Demet KIRBULUT
 7. Zeynep AKDAĞ
 8. Fatma KALPAKLI

Çevre Çalışmaları Akademisi

Tüm Yazılarına Bak