Çevre hukuku ve politikaları üzerine çalışan/çalışmayı hedefleyen ve bu alanda lisansüstü eğitim yapanların, akademisyenlerin (Yüksek Lisans-Doktora-Doktora sonrası düzeylerdeki öğrenciler-araştırma görevlileri), hukuk eğitiminde yeni yaklaşımlar esas alınarak eğitilmeleri ve kapasitelerinin güçlendirilmesinin amaçlandığı bu proje kapsamında yapılacak ilk etkinlik 16-21 Eylül 2018 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Konya’da gerçekleştirilmiştir.

Birinci Gün – 16 Eylül 2018

Eğitmenler; Dr. Öğr. Üyesi Zerrin SAVAŞAN ve Doç. Dr. Vakur SÜMER eşliğinde, Çevre Hukuku ve Politikaları Eğitimi: Genel Çerçeve başlığında, Uluslararası Çevre Meseleleri, Çevre Sorunlarının Ele Alınışında Önemli Kilometre Taşları, Çevre Sorunlarının Günümüzdeki Durumuna Bakış: Üç Çevre Sorunundan Yansımalar, Küresel İklim Değişikliği, Uluslararası İlişkilerde Çevre Konusuna Teorik Yaklaşımlar konuları ele alınacaktır. Öğleden sonraki oturumda ise, “Uluslararası Çevre Hukuku ve Politikaları” oturumuyla paralel olarak konu hakkında düşüncelerin paylaşılması ve poster çalışması yapılmıştır.

İkinci Gün – 17 Eylül 2018

Eğitmen Doç. Dr. Süheyla Suzan GÖKALP ALICA, eşliğinde, Türk Çevre Hukuku, Genel İlkeler ve Kavramlar, Yasal ve Kurumsal Yapı, Çevre Politikalarının Kabulü, Çevre Hakkı ve İnsan Hakları İçerisinde Yeri, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Mevzuat Ve Uygulama, ÇED, Yargı Kararlarının Tartışılması, Türk Çevre Hukukunda Yaptırımlar konuları ele alınmıştır.

Üçüncü Gün – 18 Eylül 2018

Eğitmenler; Dr. Öğr. Üyesi Zerrin SAVAŞAN eşliğinde Balina avlama için yapılan başvurunun tartışılması için toplantı simülasyonu yapılacak ve Dr. Öğr. Üyesi Murat TUMAY eşliğinde, İnsan hakları hukuku teorisinin genel çerçevesi, çevre haklarının insan hakları teorisinin içindeki yeri ve ifade özgürlüğünün çevre haklarını korumadaki rolünün önemi ele alınmıştır.

Dördüncü Gün – 19 Eylül 2018

Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Güliz Karaaslan SEMİZ eşliğinde, Çevre Sorunlarının Tarihçesi ve İnsan-Doğa İlişkisinin Bozulması, Çevre Hareketlerinin Ortaya Çıkışı, Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim, Tiflis Bildirgesi, Brutland Raporu ve Rio Konferansı, Ekolojik Anayasa, Çevre Eğitiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler (probleme dayalı öğrenme, durum analizi, değerler analizi ve eğitsel oyunlar, Probleme Dayalı Öğrenme-Seyfe Gölü’nün kuruması, Çevreyle ilgili bir konu üzerinden durum ve değerler analizi, Eğitsel Oyunlar- yeni bir kıtaya yelken açmak konuları ele alınmıştır.

Beşinci Gün – 20 Eylül 2018

Eğitmen Doç. Dr. Zübeyde Demet KIRBULUT eşliğinde, Geleneksel ve alternatif öğretim yöntem ve teknikleri, Argümantasyon, Geleneksel ve alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri ele alınarak, “Ülkemizde GDO’lu ürünlerin tarımına izin verilmeli mi?” sorusu gruplar halinde tartışılmıştır.

Altıncı Gün – 21 Eylül 2018

Eğitmen Doç. Dr. Fatma Kalpaklı eşliğinde verilecek eğitimle birlikte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Dairesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Birimi, TBMM Çevre Komisyonu, Küresel Denge Derneği ziyaret edilerek, söyleşi ve soru-cevap etkinliği yapılmıştır.

Çevre Çalışmaları Akademisi

Tüm Yazılarına Bak
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları göster