Çevre Hukuku ve Politikaları Eğitimi Alanında Akademisyenlerin Kapasitesinin Yenilikçi Uygulamalarla Güçlendirilmesi 

4 – 7 Şubat 2019 – Konya

Çevre hukuku ve politikaları üzerine çalışan/çalışmayı hedefleyen ve bu alanda lisansüstü eğitim yapanların, akademisyenlerin (Yüksek Lisans-Doktora-Doktora sonrası düzeylerdeki öğrenciler-araştırma görevlileri), hukuk eğitiminde yeni yaklaşımlar esas alınarak eğitilmeleri ve kapasitelerinin güçlendirilmesinin amaçlandığı bu proje kapsamında yapılacak ikinci etkinlik 4 – 7 Şubat 2019 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Konya’da gerçekleştirilmiştir.  Bu etkinlikte, projenin ilk etabı olan Eğitim Programı’nda verilen eğitimler doğrultusunda, katılımcılar gruplara ayrılmıştır. Her bir gruptan projenin konusuna uygun çalışmalar yapmaları istenmiştir.

Çevre Çalışmaları Akademisi

Tüm Yazılarına Bak