TÜBİTAK 4005 – SİMÜLASYON ETKİNLİĞİ

Çevre Hukuku ve Politikaları Eğitimi Alanında Akademisyenlerin Kapasitesinin Yenilikçi Uygulamalarla Güçlendirilmesi 

4 – 7 Şubat 2019 – Konya

Çevre hukuku ve politikaları üzerine çalışan/çalışmayı hedefleyen ve bu alanda lisansüstü eğitim yapanların, akademisyenlerin (Yüksek Lisans-Doktora-Doktora sonrası düzeylerdeki öğrenciler-araştırma görevlileri), hukuk eğitiminde yeni yaklaşımlar esas alınarak eğitilmeleri ve kapasitelerinin güçlendirilmesinin amaçlandığı bu proje kapsamında yapılacak ikinci etkinlik 4 – 7 Şubat 2019 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Konya’da gerçekleştirilmiştir.  Bu etkinlikte, projenin ilk etabı olan Eğitim Programı’nda verilen eğitimler doğrultusunda, katılımcılar gruplara ayrılmıştır. Her bir gruptan projenin konusuna uygun çalışmalar yapmaları istenmiştir.

yazara ait diğer çalışmalar

İklim Oyalama Söylemleri

Belirli bireysel ve yapısal faktörler çevre politikalarının ertelenmesine veya engellenmesine neden olmaktadır. İklim değişikliği üzerine kamusal alanda tartışmalar arttıkça çeşitli argümanlar gerekli eylemlerin yapılmasını...

yazar