Zerrin Savaşan, Hakan Ünay ve Betül Çatal editörlüğünde “Türk Çevre Hukuku & Politikaları” başlığı kapsamında üç kitaptan oluşan bir kitap serisi yürütülmektedir. Farklı akademik disiplinleri bünyesinde barındırması planlanan serinin; birinci kitabında Türk çevre hukuku & politikalarının temel alanlarının (hava, su, toprak, atıklar vs.) incelenmesi ve günümüze kadarki uygulamaların analiz edilmesi, ikinci kitabında bu temel alanlarda yaşanan belli başlı sorunların üzerinde durulması ve uygulanan çözüm yollarını ele alması, üçüncü kitabında ise konu ile ilgili alternatif perspektiflerin ve çözüm önerilerinin tartışılması planlanmaktadır.

İlk kitap Temel Alanlar, ikinci kitap Mevcut Sorunlar & Çözümler, üçüncü ve son kitap ise Alternatif Perspektifler & Çözümler başlıklarında tasarlanırken söz konusu kitap bölüm çağrısı ilk kitap olan “Temel Alanlar” içindir.

Bu kitap Türkiye’nin çevre hukuku & politikaları temel alanlarının hem öğrenciler hem de araştırmacılar tarafından kapsamlı bir şekilde öğrenilmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca yine öğrenci ve araştırmacıların çevre hususunda akıl yürütme yeteneklerinin güçlendirmesi, temel alanlara ilişkin mevcut sorunları tespit edebilmesi ve Türkiye’nin çevre hukuku & politikaları alanındaki birikimini edinebilmesi adına söz konusu kitabın oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Bu amaçlarla tasarlanan kitabın, Türkçe literatüre katkı sağlayarak çevre konusunda yapılacak çalışmaları teşvik edici bir rol üstlenmesi de umut edilmektedir. Dolayısıyla söz konusu kitap, hem öğrencilerin yararlanacağı bir ders kitabı hem de Türkiye’nin çevre hukuku & politikalarındaki temel alanları detaylıca ele alan akademik bir kitap olarak planlanmaktadır.

Kitapta, Türk çevre hukuku & politikalarının gelişimi, hava ve deniz kirliliği, atık yönetimi, flora ve faunanın korunması, çevreye duyarlı tarım politikaları, yeşil/sürdürülebilir şehirler, Türkiye’nin enerji stratejisi, madencilik faaliyetleri, ekonomi ve çevre ilişkisi, çevre eğitimi, çevre hareketleri ve sivil toplum örgütleri, çevre davaları, iklim değişikliği ve AB katılım süreci ve etkileri gibi başlıkların olması öngörülmektedir.

Her bir bölüm yazarından, Türk çevre hukuku & politikalarının temel alanlarından (hava, su, toprak, atıklar vs.) birinin incelemesi ve günümüze kadarki uygulamaların analizini içeren 6000-8000 kelimelik bir makale yazması beklenmektedir. Makaleler iki hakemin incelemesinden geçecek olup kitabın Seçkin Yayıncılık tarafından basılması planlanmaktadır.

Çalışma Takvimi

Aşama Tarih
Çalışma İlan Tarihi 11.11.2019
Öneri/Özet (250-300 kelime) Gönderim Son Tarihi (özet metinlere bibliyografya da eklenecektir) 11.12.2019
Yazar ve Bölümlerin Belirlenmesi ve Yazarlara Bilgilendirme (Şekil Şartları-Yazım Kuralları-Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar) Son Tarihi 11.01.2020
Bölüm Tam Metinlerini Teslimi Son Tarihi 01.05.2020

Kitap çalışması yukarıda yer alan programa göre yürütülecektir. Kitaba katkı sunmak isteyen araştırmacılar için aşağıda iletişim adresleri yer almaktadır.

İletişim:

szerrin@selcuk.edu.tr, Zerrin SAVAŞAN

hakanunay8@gmail.com, Hakan ÜNAY

btlctl3@gmail.com, Betül ÇATAL

Çevre Çalışmaları Akademisi

Tüm Yazılarına Bak
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları göster